header photo

Oznamy COVID-19

Pacienti budú vyšetrení až po telefonickej alebo emailovej konzultácii s lekárom!

ZOSTAŇTE DOMA!
a volajte:
PN, lieky: 02/5954 2612, 0904 224 127
konzultácia s lekárom: 0940 810 558

alebo píšte: info@medizon.org, lieky@medizon.org

NEDISPONUJEME PCR TESTAMI na COVID-19!
Ak sa chcete otestovať - vyplňte online formulár na priloženom linku
https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

Pri úraze, kolapse, NÁHLEJ bolesti hlavy, hrudníka, brucha, dolných končatín, dusení, závrati alebo zvracaní  - len vtedy volajte 112
inak zostaňte doma!!

Postup pri podozrení na infekciu COVID-19:

-v prípade podozrenia na infekciu koronavirusom nás kontaktujte na telefónnom čísle 02/5954 2612
-
volajte na infolinku, ktorá je nonstop k dispozícii na 0917 222 682 alebo 0123
-napíšte e-mail na novykoronavirus@uvzsr.sk

-alebo kontaktujte priamo RÚVZ so sídlom v Bratislave na čísle: 0917 426 075 
-alebo Národné centrum zdravotníckych informácií na čísle: 0800 221 234 
ZOSTAŇTE DOMA!
- RÚVZ Vám zabezpečí vyšetrenie špecializovaným tímom v ochranných odevoch priamo u Vás doma resp. Vás v prípade potreby prevezú špecializovanou sanitkou na kliniku infekčnej medicíny na Kramároch

Postup pri návrate zo zahraničia: 
-od 13.3.2020 je vládou SR nariadená povinná karanténa pre všetkých občanov, ktorí pricestovali zo zahraničia
-ZOSTAŃTE DOMA!!
-v prípade, že potrebujete vypísať PN z dôvodu karantény, napíšte nám prosím email s údajom:
-kedy ste pricestovali
-z akej krajiny ste pricestovali
-odkedy žiadate PN
-či máte klinické príznaky
-názov a adresu Vášho zamestnávateľa
-adresu trvalého pobytu
-adresu miesta, kde budete počas karantény zotvávať
-Vaše aktuálne telefónne číslo
-či ste blízky kontakt, osoby v povinnej karanténe (spoločné bývanie)
 -píšte prosím na adresu:
info@medizon.org 

-v prípade potreby doplnenia informácií sa s Vami telefonicky alebo mailom spojíme
-PN Vám na emailom zaslanú žiadosť vystavíme a zašleme do Sociálnej poisťovne
tzn: Vaša osobná návšteva ambulancie nie je potrebná! Zostaňte doma! 

Rodinní prislušníci resp. osoby, s ktorými zdieľate spoločnú domácnosť- ostávajú v karanténe s Vami!!


Postup pri potrebe OČR: 
-stiahnite si tento formulár na priloženom linku, vyplňte ho a pošlite na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne
https://www.socpoist.sk/aktuality-novy-formular-na-ziadost-o-osetrovne-zo-socialnej-poistovne/48411s68346c
-ZOSTAŇTE DOMA! 


Pacienti BEZ akútnych zdravotných ťažkostí:
-ZOSTAŇTE DOMA!  (alebo v práci)
-súčasná epidemiologická situácia v SR nie je vhodná na to, aby ste chodili k lekárovi kvôli chronickým dlhodobým stabilizovaným ťažkostiam, ktoré Vás priamo neohrozujú na živote alebo výrazne nezhoršujú Váš zdravotný stav resp. sú stabilizované a rapídne neprogredujú.
-odložte prosím preventívne vyšetrenia
-odložte kontroly, ak nie sú priam nevyhnutné (ak sa nejedná o akútne zhoršenie stavu) 
-ak užívate lieky chronicky- napíšte nám na mail: lieky@medizon.org, ktoré potrebujete- spojíme sa s Vami a dohodneme sa na spôsobe doručenia. 


Preventívne prehliadky do zamestnania: 
Vstupná lekárska prehliadka vo zťahu k práci sa nahrádza čestným vyhlásením fyzickej osoby. 
Vzor čestného vyhlásenia je v prílohe č. 3ca k zákonu č. 355/2007 Z.z. 


Starostlivo prosím, v tomto období, zvážte každú návštevu lekára, či je skutočne nevyhnutná! 
Nemáme  žiaľ dostatok ochranných prostriedkov a chodia k nám infekčne chorí pacienti s chrípkou a inými infektami, zároveň aj onkologickí a inak oslabení pacienti. Buďte prosím zodpovední a ohľaduplní, neohrozujte seba ani Vaše okolie. Každý môže byť nosičom infekčného ochorenia.